Projekt Propedeutika v praxi nabízí v rámci Simulačního pracoviště Masarykovy univerzity prostor každému, kdo se chce zlepšit v klinických dovednostech.

Cílem Propedeutiky v praxi je vzbudit ve studentech a lékařích zájem o praktické dovednosti v oblasti klinického setkání, tedy od prvního kontaktu lékaře s pacientem, přes diagnosticko-terapeutický rozhovor a systematický postup fyzikálního vyšetření, až po diagnosticko-terapeutickou rozvahu a zápis do dokumentace.

K našim výukovým lekcím poskytujeme online výukové materiály, které obsahují učební texty strukturovaných postupů, videa, checklisty a kazuistické testy.

Pořádáme také čistě praktické workshopy v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, o kterých naleznete vždy aktuální info na info na www.propedeutikavpraxi.cz.

Online výuka propedeutiky v praxi vznikla v rámci projektu, který je součástí Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ a Masarykova univerzita 4.0, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Více o Propedeutice v praxi na www.propedeutikavpraxi.cz  nebo www.facebook.com/propedeutikavpraxi/.

  Dostupné kurzy

  Kurz Úvod do fyzikálního vyšetření vysvětluje principy, na kterých projekt Propedeutika v praxi staví. Dozvíte se zde základní pravidla, která je potřeba dodržovat při pohybu ve zdravotnických zařízeních. Nastiňuje také zásady vyšetřovacích technik a průběhu vyšetření pacienta. 

  Tento kurz je povinnou prerekvizitou pro možnost zápisu do dalších kurzů v kategorii Fyzikální vyšetření.

  Na tento kurz nenavazuje workshop.

  Tento kurz vysvětluje postup provedení vyšetření zaměřeného na respirační systém. Kromě strukturovaného popisu postupu obsahuje také video, checklist a kazuistické otázky. 

  Pro zápis do tohoto kurzu je potřeba nejdříve splnit kurz Úvod do fyzikálního vyšetření a získat příslušný odznak. 

  Po splnění kurzu je možné absolvovat praktický workshop. 

  V tomto kurzu se seznámíte s postupem provedení vyšetření zaměřeného na kardiovaskulární systém. Kromě strukturovaného postupu obsahuje také video, checklist a kazuistické otázky. 

  Pro zápis do tohoto kurzu je potřeba nejdříve splnit kurz Úvod do fyzikálního vyšetření a získat příslušný odznak. 

  Po splnění kurzu je možné absolvovat praktický workshop. 

  Tento kurz vysvětluje postup provedení vyšetření zaměřeného na gastrointestinální systém a orgány dutiny břišní. Kromě strukturovaného postupu obsahuje také video, checklist a kazuistické otázky.

  Pro zápis do tohoto kurzu je potřeba nejdříve splnit kurz Úvod do fyzikálního vyšetření a získat příslušný odznak. 

  Po splnění kurzu je možné absolvovat praktický workshop. 

  V tomto kurzu se seznámíte s provedením vyšetření hlavy a krku. Kromě systematického postupu zde naleznete také videa, checklist a kazuistické otázky.

  Pro zápis do tohoto kurzu je potřeba nejdříve splnit kurz Úvod do fyzikálního vyšetření a získat příslušný odznak. 

  Po splnění kurzu je možné absolvovat praktický workshop.